Badania

Polskie badania

Zostały przedstawione na V Międzynarodowej Konferencji Naukowej Polskiego
Towarzystwa Naukowego Adaptowanej Aktywności Fizycznej Listopad 2017. Katarzyna
Górecka, Małgorzata Skoczyńska, Magdalena Koper: Wpływ Programu Szkolnego
Integracji Bilateralnej na rozwój ruchowy dzieci w wieku wczesnoszkolnym.

Masz pytania? Potrzebujesz pomocy?

Skontaktuj się z nami, odpowiemy na wszystkie Twoje pytania.